OPIS PROJEKTU I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

                                                                                

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościelna 6 41-303 Dabrowa Górnicza jest Beneficjentem i realizuje Projekt pt: „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś V, Działania: 5.3. realizacja rozpoczęła się w 2018 roku.

Projekt ma na celu poprawę jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

  W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
 • Zadanie 1 - Przygotowanie programu rozwojowego w WSPS Dąbrowa Górnicza
 • Zadanie 2 - Utworzenie i rozwinięcie MCSM z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych
 • Zadanie 3-7 - Zakup wyposażenia poszczególnych sal w MCSM
  W ramach tego zadania zostanie zakupione wyposażenie oraz zostaną urządzone następujące sale w MSCM:
 • Sala opieki pielęgniarskiej
 • Sala wysokiej wierności - pomieszczenie kontrolne;
 • Sala egzaminacyjna OSCE
 • Sala symulacji z zakresu ALS
 • Sala symulacji z zakresu BLS
 • Sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
 • Sala ćwiczeń umiejętności technicznych
 • Zadanie 8 - Szkolenia dla kadry dydaktycznej zarządzającej i administracyjnej WSPS
 • Zadanie 9 - Szkolenia i zajęcia dla studentów z zakresu symulacji medycznych w MCSM
 • Zadanie 10 - Warsztaty dla studentów z zakresu symulacji medycznych

Efektem będzie podniesienie umiejętności praktycznych, kompetencji zabiegowych i wiedzy absolwentów Uczelni, co doprowadzi do wejścia na rynek pracy kompetentnych i wyszkolonych pielęgniarek/pielęgniarzy w sposób praktyczny odpowiadając na potrzeby przyszłych pracodawców – podmiotów leczniczych.

Projekt w całości będzie realizowany z poszanowaniem zasad równości szans płci oraz osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu - Od 01.01.2018 do 30.09.2020
W ramach Projektu planuje się przeszkolenie 65 osób będzie to kadra naukowo-dydaktyczna, zarządzająca i techniczna oraz przewiduje się w ramach Projektu szkolenia i warsztaty metodami symulacji medycznej dla 243 studentów.

Harmonogram udzielanego wsparcia

W ramach projektu pt: „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś V, Działania: 5.3.

Nazwa zadania Skrócony opis zadania  Czas realizacji zadania
Przygotowanie programu rozwojowego w WSPS Dąbrowa Górnicza W ramach zadania zostanie stworzony program rozwoju kierunku pielęgniarstwo WSPS oraz podręcznik do prowadzenia symulacji medycznej, scenariusze symulacyjne a także ekspertyza "Dedykowane treści nauczania metodą symulacji medycznej" Zadanie będzie realizowane od stycznia do końca czerwca 2018 roku oraz od stycznia do końca grudnia 2019 roku.
Utworzenie i rozwinięcie MCSM z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych W ramach zadanie zostaną wykonane roboty projektowe, budowlane i instalacyjne niezbędne do przystosowania budynku Uczelni do urządzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MSCM) Zadanie będzie realizowane od stycznia 2018 roku do końca grudnia 2018 roku
Zakup wyposażenia poszczególnych sal w MCSM  W ramach tego zadania zostanie zakupione wyposażenie oraz zostaną urządzone następujące sale w MSCM:

- Sala opieki pielęgniarskiej

- Sala wysokiej wierności  ]- - pomieszczenie kontrolne;

- Sala egzaminacyjna OSCE

- Sala symulacji z zakresu ALS

- Sala symulacji z zakresu BLS

- Sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

- Sala ćwiczeń umiejętności technicznych
Zadanie będzie realizowane od stycznia 2018 roku do końca grudnia 2018 roku
Szkolenia dla kadry dydaktycznej zarządzającej i administracyjnej WSPS W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia la kadry dydaktycznej zarządzającej i administracyjnej WSPS  

Zadanie będzie realizowane od stycznia 2018 roku do końca grudnia 2020 roku

Szkolenia i zajęcia dla studentów z zakresu symulacji medycznych w MCSM W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia i zajęcia dla studentów z zakresu symulacji medycznych w MCSM Zadanie będzie realizowane od października 2018 roku do końca grudnia 2020 roku
Warsztaty dla  studentów z zakresu symulacji medycznych W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty dla  studentów z zakresu symulacji medycznych Zadanie będzie realizowane od stycznia 2019 roku do końca grudnia 2020 roku.
O PROJEKCIE
POBIERZ
 • PODANIE
 • REGULAMIN
KONTAKT
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 
PROJEKT: "ROZWÓJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ"